Význam prevence

Primární prevence má za úkol snižovat počet nových případů. Bohužel vzhledem k velkému množství faktorů ovlivňujících vznik karcinomu jsou možnosti omezené a počet žen nově postižených touto chorobou rok od roku roste.

Významným preventivním faktorem je dodržování zdravého životního stylu. K prevenci vzniku nádorů se doporučuje zdravá a vyvážená strava (králičí, drůbeží a rybí maso, redukce konzumace uzených, marinovaných a konzervovaných potravin, upřednostnění rostlinných před živočišnými tuky, dostatek ovoce a zeleniny), snížení nadváhy a odstranění dalších rizikových faktorů. Je vhodná přiměřená tělesná aktivita a těhotenství v mladším věku.

Z výše uvedených důvodů se úsilí soustřeďuje na tzv. sekundární prevenci – zjišťování již vzniklých nádorů v léčitelném stádiu. Při pravidelném vyšetřování žen bez příznaků onemocnění prsu je možné vyhledávat nádory dosud skryté (hovoříme o screeningu) a tím snížit úmrtnost na toto onemocnění.

Existuje řada vyšetřovacích metod a postupů, jejichž úkolem je odhalit nádor, zjistit jeho typ a v případě zhoubného nádoru i stádium.

Preventivní prohlídky

Všechny zdravotní pojišťovny proplácení ze zákona preventivní mamografické vyšetření všem ženám v ČR od 45 let věku jednou za dva roky.

Preventivní programy zdravotních pojišťoven

Většina zdravotních pojišťoven přispívá ženám v rámci preventivních programů na mamografické vyšetření ještě před dosažením věkové hranice 45 let.

Podívejte se, zda je mezi nimi také Vaše zdravotní pojišťovna a co vám v rámci preventivního programu nabízí: preventivní programy pojišťoven

Spolupráce se zaměstnavateli a se školami v rámci preventivních programů

Zaměstnavatelům i školským zařízením nabízíme spolupráci na preventivních programech nebo projektech formou přednášek o významu prevence, můžeme také poskytnout slevy na preventivní vyšetření zaměstnaných žen v rámci firemních benefitů.

Jak provádět samovyšetření

Samovyšetření je jednou z metod včasného zjištění začínajícího onemocnění. Ovšem je třeba vědět jak na to.

Rakovina prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním žen. V České republice jich onemocní touto chorobou ročně několik tisíc. Základním předpokladem úspěchu léčby je včasná diagnóza a ta je možná především díky mamografickému screeningu. Přesto se samovyšetření prsů u žen doporučuje. Je to z toho důvodu, že naštěstí jen velmi malé procento nádorů –jde o biologicky agresivní nádory- roste rychle a nádor nemusí být tudíž zachycený ve dvouletém screeningovém intervalu časně. Žena si jej ale může nahmatat. Často se jedná o nádory mladých žen do 45 let věku, kdy se řádný screening rakoviny prsu neprovádí. U těchto mladých žen se častěji vyskytují agresivnější rychleji rostoucí nádory prsu.

Příznaky

Zhoubný nádor prsu ve svém prvopočátku většinou není bolestivý a po pravdě řečeno nezpůsobuje ani žádné jiné obtíže. Až při dalším růstu může docházet k negativním změnám.

Nejčastější příznaky, které mohou být zapříčiněny zhoubným nádorem, jsou:

 • Bulka nebo zatuhnutí v prsu (nejčastěji v jeho horním zevním kvadrantu), eventuálně bulka v podpaží.
 • Změny ve tvaru a velikosti prsu.
 • Důlkovatění, hrboly nebo kůže vzhledu pomerančové kůry.
 • Změny barvy kůže prsu.
 • Nepravidelnost bradavky, zejména její vtahování, eventuálně výtok z bradavky.V těchto případech je třeba okamžitě navštívit lékaře. Pamatujte, že nejméně osm z deseti nepravidelností prsu nejsou rakovina.

Samovyšetřování

Nejednodušší metodou včasného záchytu rakoviny prsu je samovyšetřování vlastních prsů. Jak je zřejmé z názvu, vyšetřování si žena provádí sama, a to pravidelně každý měsíc. Ženy, které se samovyšetřováním začínají, by si měly po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsy každý den. Jen tak se dobře naučí znát geografii vlastních prsů. Nejlepší období pro samovyšetřování je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy prsy jsou bez veškerého napětí. Pro ženy, které nemenstruují, je vhodný kterýkoliv snadno zapamatovatelný den, např. první den v měsíci.

Samovyšetřování se provádí v několika fázích:

 1. Postavte se před zrcadlo s volně spuštěnými pažemi, velice pečlivě sledujte oba prsy ( obr. 1). Všimněte si jejich symetrii, tvaru a změny tvaru, eventuálně důlkovatění nebo změny na kůži. Část žen má lehkou asymetrii prsů (jeden prs větší), další část má vtaženou bradavku již od puberty. Toto prohlížení provádějte jak zepředu, tak z pravého i levého boku. Dívejte se do zrcadla a vzpažujte nad hlavu, poté paže založte za hlavu a tlačte je dozadu ( obr. 2).
 2. Další fáze - založte ruce v bok, svěste ramena a nepatrně svěste hlavu. lokty mírně dopředu ( obr. 3). V těchto polohách jsou opět prsy symetrické bez tvarových změn. Za patologických okolností můžeme pozorovat důlkovatění, vtahování kůže atd. Následující dvě fáze lze dobře provádět po večerní koupeli, protože po vlažné sprše jsou bradavky i kůže vláčné.
 3. Zvedněte levou paži a bříšky prstů pravé ruky prohmatejte velmi pečlivě a opatrně levý prs postupně v dolním zevním a obou vnitřních kvadrantech (obr. 4). Pohybujte prsty v malých soustředných kruzích okolo prsního dvorce a okolo celého prsu. Speciální pozornost věnujte oblasti mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky a do jejího vrcholu. Sledujte pozorně jakoukoliv bulku nebo nepravidelnost v podkoží. Toto vyšetření pak doplňte vyšetřením oběma rukama proti sobě. poté totéž opakujte na druhé straně. To znamená zvedněte pravou paži atd...
 4. Jemně uchopte bradavku mezi dva prsty a sledujte jakékoliv nepravidelnosti (obr. 5). Totéž opakujte na druhé straně. Všímejte si možné sekrece (výtoku) z bradavky. Poslední dvě fáze (obr. 6) jsou prováděny v poloze vleže.
 5. Položte se na záda na rovnou podložku. Pravou paži založte za hlavu nebo v bok a rameno si podložte polštářem nebo složenou osuškou. V této poloze dojde ke zploštění prsu a tím se zjednoduší jeho prohmatání. Použijte stejných krouživých pohybů, jak jsou popsány v poloze vestoje. Zopakujte stejný postup a stejné vyšetření na levé straně.

Pamatujte

 1. Samovyšetřování je velmi důležité a mělo by se stát pravidelným zvykem, prováděným stejně samozřejmě, jako každodenní hygiena.
 2. Samovyšetřování napomáhá včasnému rozpoznání možné nádorové choroby, ale nikdy nenahradí vyšetření lékařem.
 3. Nádorové onemocnění prsu není sdělnou (infekční) nemocí. Nelze se tedy touto chorobou nakazit od jiné osoby, ani ji není možno přenést na kohokoliv jiného.
 4. Část žen, trpících nádorovým onemocněním prsu, uvádí v době před onemocněním úraz, úder do prsu, nebo jiné drobné poranění. Souvislost poranění a vzniku nádoru prsu nebyla prokázána.
 5. Předpokladem nejen úspěšné léčby, ale i snížení procenta úmrtí na toto velmi vážné onemocnění, je včasná diagnóza. Pamatujte, že čím dříve je nádorové onemocnění odhaleno, tím větší je šance na jeho úplné vyléčení.

ordinační hodiny

Pondělí 7:00 - 17:30
Úterý 7:00 - 17:30
Středa 7:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 17:30
Pátek 7:00 - 14:30


Objednejte se na vyšetření

+420 585 204 386
+420 731 613 485
+420 731 468 922
Telefony vyřizujeme
Po-Čt 7:00 - 16:00, Pá 7:00 - 13:00

mammacentrumolomouc@seznam.cz
+420 585 204 386
+420 731 613 485
+420 731 468 922
Telefony vyřizujeme
Po-Čt 7:00 - 16:00, Pá 7:00 - 13:00
mammacentrumolomouc@seznam.cz
Online objednání

kontakt

MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.
Nezvalova 987/1
779 00 Olomouc

Ukázat na mapě »

Aktuality

Nezapomínejme na preventivní vyšetření, nebojme se mamografie

15. 10. 2020 Rakovina prsu je nejrozšířenější formou rakoviny u žen ve vyspělých zemích Evropy a Ameriky. Každý rok je tento typ nádoru zjištěný nově u asi 7000 žen v České republice.

ŽENY ŽENÁM - akce AVON

8. 7. 2020 V období od 21.9 2020 do 21.12.2020 AVON přispívá samoplatkyním na vyšetření prsu formou poukázky v hodnotě 200 Kč.

Provoz MAMMACENTRA Olomouc

1. 7. 2020 Provoz MAMMACENTRA Olomouc nesouvisí s organizací |Mamma HELP