ŽENY ŽENÁM - akce AVON

V období od 1 . 8. 2022 do 31. 12. 2022 AVON přispívá samoplatkyním na vyšetření prsu formou poukázky v hodnotě 200 Kč.

 

Ordinační doba 27.12. - 30.12.2022

V době od 27. 12. do 30.12. 2022 je provoz naší ambulance omezený. Pokud máte akutní problém, zavolejte nám, prosím.

Další aktuality »


 • Výběr ordinace není vázaný na doporučení lékaře, který vystavil žádanku na vyšetření. Akceptujeme i žádanky vystavené na jiná mamodiagnostická pracoviště!
 • K úhradě placených výkonů lze použít PLATEBNÍ KARTUCENÍK
 • Pro klientky je přímo před budovou ordinace vyhrazeno 7 parkovacích míst.
 

Význam prevence rakoviny prsu

Primární prevence rakoviny prsu má za úkol snižovat počet nových případů. Bohužel vzhledem k velkému množství faktorů ovlivňujících vznik karcinomu prsu jsou možnosti omezené a počet žen nově postižených touto chorobou rok od roku roste.

Významným preventivním faktorem je dodržování zdravého životního stylu. K prevenci vzniku nádorů se doporučuje zdravá a vyvážená strava (králičí, drůbeží a rybí maso, redukce konzumace uzených, marinovaných a konzervovaných potravin, upřednostnění rostlinných před živočišnými tuky, dostatek ovoce a zeleniny), snížení nadváhy a odstranění dalších rizikových faktorů. Je vhodná přiměřená tělesná aktivita a prevencí je kojení a těhotenství v mladším věku.

Z výše uvedených důvodů se úsilí soustřeďuje na tzv. sekundární prevenci – zjišťování již vzniklých nádorů v léčitelném stádiu. Při pravidelném vyšetřování žen bez příznaků onemocnění prsu je možné vyhledávat nádory dosud skryté (hovoříme o screeningu) a tím snížit úmrtnost na toto onemocnění.

Existuje řada vyšetřovacích metod a postupů, jejichž úkolem je odhalit nádor, zjistit jeho typ a v případě zhoubného nádoru i stádium.

Preventivní prohlídky

Všechny zdravotní pojišťovny proplácejí ze zákona preventivní mamografické vyšetření všem ženám v ČR od 45 let věku jednou za dva roky.

Preventivní programy zdravotních pojišťoven

Většina zdravotních pojišťoven přispívá ženám v rámci preventivních programů na mamografické vyšetření ještě před dosažením věkové hranice 45 let.

Podívejte se, zda je mezi nimi také Vaše zdravotní pojišťovna a co vám v rámci preventivního programu nabízí: preventivní programy pojišťoven

Spolupráce se zaměstnavateli a se školami v rámci preventivních programů

Zaměstnavatelům i školským zařízením nabízíme spolupráci na preventivních programech nebo projektech formou přednášek o významu prevence, můžeme také poskytnout slevy na preventivní vyšetření zaměstnaných žen v rámci firemních benefitů.

Jak provádět samovyšetření

Rakovina prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním žen. V České republice onemocní touto chorobou ročně asi 7 tisíc žen. Základním předpokladem úspěchu léčby je včasná diagnóza a ta je možná díky mamografickému screeningu. Přesto se samovyšetření prsů u žen doporučuje. Je to z toho důvodu, že malé procento nádorů ve screeningovém věku je biologicky agresívních a roste rychle a tyto nádory se mohou projevit do doby dvou let od předchozí screeningové mamografie. Žena si ale takový rychle rostoucí nádor může nahmatat. U mladších žen do věku 45 let rostou zhoubné nádory rychleji a proto má pravidelně prováděné samovyšetření prsu u těchto žen velký význam.

Příznaky

Zhoubný nádor prsu ve svém prvopočátku není bolestivý a nezpůsobuje ani žádné jiné obtíže. Až při dalším růstu se nádor projeví klinickými příznaky.

Nejčastější příznaky rakoviny prsu:

 • Bulka nebo ztužení v prsu, event. bulka v podpaží
 • Změny tvaru a velikosti prsu
 • Důlkovatění, hrboly nebo rozšířená kůže vzhledu pomerančové kůry, změny barvy kůže prsu
 • Změny bradavky, zejména její vtahování, šupinkovatění a olupování kůže bradavky, výtok z bradavky krvavé nebo tmavě hnědé barvy.
 • V těchto případech je třeba okamžitě navštívit lékaře.

Samovyšetřování

Samovyšetření prsu může být jednou z metod včasného zjištění rakoviny prsu.

Jak je zřejmé z názvu, vyšetřování si žena provádí sama, a to pravidelně každý měsíc. Nejlepší období pro samovyšetřování je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy je žláza nejméně rozšířená a prsy jsou nejlépe prohmatné. Pro ženy, které nemenstruují nebo mají nepravidelný cyklus, je vhodné si prsa vyšetřovat ve stále stejný den v měsíci.

Samovyšetřování se provádí v několika fázích:

 1. Postavte se před zrcadlo s volně spuštěnými pažemi, velice pečlivě sledujte oba prsy ( obr. 1). Všimněte si jejich symetrie, tvaru a změny tvaru, eventuálně důlkovatění nebo změny na kůži. Část žen má lehkou asymetrii prsů (jeden prs větší), další část má vtaženou bradavku již od puberty. Toto prohlížení provádějte jak zepředu, tak z pravého i levého boku. Dívejte se do zrcadla a vzpažujte nad hlavu, poté paže založte za hlavu a tlačte je dozadu ( obr. 2).
 2. Další fáze - založte ruce v bok, svěste ramena a nepatrně svěste hlavu. lokty mírně dopředu ( obr. 3). V těchto polohách jsou opět prsy symetrické bez tvarových změn. Za patologických okolností můžeme pozorovat důlkovatění, vtahování kůže atd. Následující dvě fáze lze dobře provádět po večerní koupeli, protože po vlažné sprše jsou bradavky i kůže vláčné.
 3. Zvedněte levou paži a bříšky prstů pravé ruky prohmatejte velmi pečlivě a opatrně levý prs postupně v dolním zevním a obou vnitřních kvadrantech (obr. 4). Pohybujte prsty v malých soustředných kruzích okolo prsního dvorce a okolo celého prsu. Speciální pozornost věnujte oblasti mezi prsem a podpažím až do podpažní jamky a do jejího vrcholu. Sledujte pozorně jakoukoliv bulku nebo nepravidelnost v podkoží. Toto vyšetření pak doplňte vyšetřením oběma rukama proti sobě. Poté totéž opakujte na druhé straně. To znamená zvedněte pravou paži atd...
 4. Jemně uchopte bradavku mezi dva prsty a sledujte jakékoliv nepravidelnosti (obr. 5). Totéž opakujte na druhé straně. Všímejte si možné sekrece (výtoku) z bradavky. Poslední dvě fáze (obr. 6) jsou prováděny v poloze vleže.
 5. Položte se na záda na rovnou podložku. Pravou paži založte za hlavu nebo v bok a rameno si podložte polštářem nebo složenou osuškou. V této poloze dojde ke zploštění prsu a tím se zjednoduší jeho prohmatání. Použijte stejných krouživých pohybů, jak jsou popsány v poloze vestoje. Zopakujte stejný postup a stejné vyšetření na levé straně.

Pamatujte

 1. Samovyšetřování napomáhá včasnému rozpoznání možné nádorové choroby.
 2. Samovyšetřování je velmi důležité a mělo by být prováděno pravidelně jednou za měsíc, nikoliv v náhodných intervalech nebo několikrát měsíčně.
 3. Nádorové onemocnění prsu není sdělnou (infekční) nemocí. Nelze se tedy touto chorobou nakazit od jiné osoby, ani ji není možno přenést na kohokoliv jiného.
 4. Část žen s rakovinou prsu uvádí v době před onemocněním úraz, úder do prsu nebo jiné drobné poranění. Souvislost poranění a vzniku nádoru prsu nebyla prokázána. Jde o náhodný záchyt nádoru při traumatu prsu.
 5. Předpokladem úspěšné léčby a snížení procenta úmrtí na rakovinu prsu, je včasná diagnóza. Pamatujte, že čím dříve je nádorové onemocnění odhaleno, tím větší je šance na jeho úplné vyléčení.

ordinační hodiny

Pondělí 7:00 - 17:30
Úterý 7:00 - 17:30
Středa 7:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 17:30
Pátek 7:00 - 14:30


Objednejte se na vyšetření

+420 585 204 386
+420 731 613 485
+420 731 468 922
Na čísla nelze poslat zprávu SMS.

mammacentrumolomouc@seznam.cz
+420 585 204 386
+420 731 613 485
+420 731 468 922
Na čísla nelze poslat zprávu SMS.
mammacentrumolomouc@seznam.cz
Facebook
Online objednání »

kontakt

MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.
Nezvalova 987/1
779 00 Olomouc

Ukázat na mapě »