Jaká vyšetření provádíme:

Vyšetření hrazená ze ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

Pokud se jedná o vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou, je nutná žádanka!

 • Screeningové (preventivní) mamografické vyšetření u žen ve věku od 45 let. U asi 10 % žen je nutné k mamografii doplnit ultrazvukové vyšetření prsů (jedná se o ženy s denzní, tj. hutnou vazivově-žlazovou strukturou prsů).
 • Diagnostickou mamografii a ultrazvukové vyšetření u žen s příznaky onemocnění prsů v jakémkoliv věku.
 • K preventivnímu i diagnostickému vyšetření prsů je nutná žádanka od lékaře (gynekolog, praktický lékař, onkolog, chirurg).
Žádanka na vyšetření

Preventivní vyšetření žen – ZA ÚHRADU – SAMOPLÁTKYŇ

Pokud si klientka hradí vyšetření sama, nepotřebuje žádanku od lékaře!

 • Mamografické preventivní vyšetření u žen - samoplátkyň, tj. žen ve věku 40-44 let
 • Ultrazvukové preventivní vyšetření je možné provést za úhradu:
  • u mladých žen do 40 let věku
  • u žen ve věku 40-44 let obvykle po jedné vstupní mamografii ve 40 letech
  • u žen od 45 let v případě denzního (tj hutného, mamograficky hůře přehledného) prsu je smysluplné si mezi dvěma screeningovými mamografiemi uhradit ultrazvukové vyšetření

Konzultace

Členkou našeho pracovního týmu je terapeutka, Bc. Lenka Špannerová, která několik let působila v organizaci MammaHELP v Olomouci. Má osobní zkušenost s onemocněním rakovinou prsu a při návštěvě našeho centra se s ní můžete poradit. Pokud se jedná o delší konzultaci, je vhodné se objednat dopředu (není zpoplatněno), kdykoliv na tel. číslech MAMMACENTRA. Osobní konzultace probíhají každou středu od 10 do 12 hod.Dále provádíme

 • Punkce (odsátí) cyst prsní žlázy
 • Biopsie s jádrovým vzorkem (tzv. core cut biopsie) z podezřelých ložisek prsní žlázy pod ultrazvukovou kontrolou
 • Vakuovou biopsii prsu pod rentgenovou (SVAB) a ultrazvukovou kontrolou (UVAB)
 • Označování nehmatných ložisek prsní žlázy před operací nebo před onkologickou léčbou
 • Duktografické vyšetření při patologické sekreci z prsu
 • Provádíme magnetickou rezonanci prsů ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Medihope, Heyrovského 1a, Olomouc

Kdy a jak se můžu objednat na vyšetření

K vyšetření se můžete objednat telefonicky na číslech 731 468 922, 731 613 485, Nebo 585 204 386 nebo je možné on-line objednání na webu www.mammacentrum-olomouc.cz

Bezprostředně před vyšetřením budete vyzvány k vyplnění dotazníku o případných potížích a rodinné anamnéze. Dotazník budete vyplňovat na tabletu. Veškeré otázky dotazníku si můžete předběžně prohlédnout ZDE. Jedná se pouze o náhled, dotazník lze opravdu vyplnit pouze v ordinaci.

Věnujte, prosím, mimořádnou pozornost správnému vyplnění aktuálních údajů před Vaším mamografickým nebo ultrazvukovým vyšetřením. Zejména uvádějte změny prsů - hmatné bulky, ztužení, změny kůže a bradavky nebo sekreci z prsů. Pečlivě vyplňte i údaje o výskytu nádorů v rodině. Všechny tyto informace ovlivňují správnou volbu vyšetřovacího postupu.

Prosíme laskavě ženy po léčbě karcinomu prsu, aby se objednávaly pouze telefonicky.

Kdy a jak se dozvím výsledky vyšetření

Ženy objednáváme na konkrétní čas. Na diagnostické mamografické nebo ultrazvukové vyšetření s popisem je třeba vyčlenit si maxim. 60 min. Vašeho času. Popis diagnostické mamografie a ultrazvuku dostáváte ihned po vyšetření.

V případě preventivní (screeningové) mamografie odcházíte ihned po vyšetření a o negativním výsledku jste informována do 48 hodin SMS zprávou. V případě, že je nutné u Vás doplnit další vyšetření po mamografii, budete do 48 hodin kontaktována telefonicky.

Proč to naše screeningové centrum provádí tímto způsobem a nedáváme po screeningovém mamografickém vyšetření výsledek ihned „do ruky“? Je to proto, že preventivní (screeningovou) mamografii) všude na světě hodnotí nezávisle vždy dva lékaři. Je tedy nutné velmi pečlivě provést hodnocení Vaší mamografie nezávisle dvěma lékaři, což v provozu a při vytížení lékařů diagnostickou prací není možné. Proto hodnotíme Vaši mamografii v klidu obvykle ke konci pracovní směny, kdy se na tuto práci může lékař soustředit a má na ni dostatek času. Hodnocení probíhá vždy s využitím různé manipulace s obrazem, všechny mamografie např. hodnotíme s použitím digitální lupy a pečlivě srovnáváme Vaši aktuální mamografii s předchozími mamografickými snímky. Nesmíme prostě na mamografii nic zanedbat, ale zároveň nemůžeme zvát ženu zbytečně k dalšímu vyšetření. Jsme si vědomi toho, že každé dovyšetření je pro ženu stresující.

Zprávu z preventivního mamografického vyšetření zasíláme odesílajícímu lékaři, obvykle gynekologovi či praktickému lékaři.

Typy a průběh vyšetření

Od května 2024 budeme ženám posílat pozvání formou SMS zprávy, nikoliv tedy dopisem jako dosud

Žádanku k vyšetření si můžete vyžádat u Vašeho gynekologa, praktického lékaře či lékaře z mamární poradny a nebo si ji lze přímo vytisknout, vyplnit a nechat těmito lékaři potvrdit. Pro tisk je žádanka na screeningové vyšetření prsů umístěna na našem webu (www.mammacentrum-olomouc.cz, záložka ke stažení). Stále platí, že akceptujeme žádanky vystavené na jiná mamodiagnostická pracoviště. Výběr ordinace není vázaný na doporučení lékaře, který žádanku vystavil, ale na Vás.


Pokud máte zájem, můžete se nechat vyšetřit jako samoplátkyně

Vyšetření prsů v meziroce (mezi preventivními mamografickými vyšetřeními) za úhradu je doporučováno ženám užívajícím náhradní hormonální léčbu v menopauze, ženám se středním rizikem pro karcinom prsu a ženám s denzním (hutným) typem prsu. Obvykle se užívá ultrazvuk, v některých případech na doporučení radiologa mamografie. Je vhodné provádět si v každém věku pravidelné samovyšetření prsů – pokud si něco nahmatáte (bulka, ztužení), nebo máte jiný podezřelý příznak rakoviny prsu (krvavá sekrece z bradavky, vtažení kůže a bradavky, změny kůže bradavky, otok prsu) dostavte se ke kontrolnímu vyšetření ihned.


Další aktuality »

ordinační hodiny

Pondělí 7:00 - 17:30
Úterý 7:00 - 17:30
Středa 7:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 17:30
Pátek 7:00 - 14:30


Objednejte se na vyšetření

+420 585 204 386
+420 731 613 485
+420 731 468 922
Na čísla nelze poslat zprávu SMS.

mammacentrumolomouc@seznam.cz
+420 585 204 386
+420 731 613 485
+420 731 468 922
Na čísla nelze poslat zprávu SMS.
mammacentrumolomouc@seznam.cz
Facebook
Online objednání »

kontakt

MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.
Nezvalova 987/1
779 00 Olomouc

Ukázat na mapě »