Nový unikátní 3D mamograf na MAMMACENTRU Olomouc !

Nově vyšetřujeme na zcela novém mamografickém přístroji GE Senographe Pristina 3D, který je, pokud jde o technické vybavení a radiační dávku světovou špičkou. Kromě klasické 2D mamografie umožňuje přístroj zhotovení a následnou rekonstrukci vrstvových snímků prsu (tomosyntéza, 3D mamografie), a tím umožní přesnější diagnostiku rakoviny prsu. Velkou výhodou je, že radiační dávka proti klasické 2D mamografii je stejná či dokonce nižší. Tento unikátní mamografický přístroj je vybavený systémem asistované komprese, to znamená, že si ženy stlačení prsu mohou samy zvolit, což je zejména u žen s citlivějšími prsy velkou výhodou.

 

 

ŽENY ŽENÁM - akce AVON

V období od 1 . 8. 2023 do 31. 12. 2023 AVON přispívá samoplatkyním na vyšetření prsu formou poukázky v hodnotě 200 Kč.

Další aktuality »


 • Používáme a testujeme software s umělou inteligencí (AI). Využíváme jej při každém mamografickém vyšetření. Tuto výpomoc při hodnocení snímku umělou inteligencí  na našem centru nezpoplatňujeme, protože základem a jediným standardem dosud zůstává stále posouzení každé Vaší mamografie dvěma lékaři.
 • Výběr ordinace není vázaný na doporučení lékaře, který vystavil žádanku na vyšetření. Akceptujeme i žádanky vystavené na jiná mamodiagnostická pracoviště!
 • K úhradě placených výkonů lze použít PLATEBNÍ KARTUCENÍK
 • Pro klientky je přímo před budovou ordinace vyhrazeno 7 parkovacích míst.
 

Jaká vyšetření provádíme:

Vyšetření hrazená ze ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

Pokud se jedná o vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou, je nutná žádanka!

 • Screeningové (preventivní) mamografické vyšetření u žen ve věku od 45 let. U asi 10 % žen je nutné k mamografii doplnit ultrazvukové vyšetření prsů (jedná se o ženy s denzní, tj. hutnou vazivově-žlazovou strukturou prsů).
 • Diagnostickou mamografii a ultrazvukové vyšetření u žen s příznaky onemocnění prsů v jakémkoliv věku.
 • K preventivnímu i diagnostickému vyšetření prsů je nutná žádanka od lékaře (gynekolog, praktický lékař, onkolog, chirurg).
Žádanka na vyšetření

Preventivní vyšetření žen – ZA ÚHRADU – SAMOPLÁTKYŇ

Pokud si klientka hradí vyšetření sama, nepotřebuje žádanku od lékaře!

 • Mamografické preventivní vyšetření u žen - samoplátkyň, tj. žen ve věku 40-44 let
 • Ultrazvukové preventivní vyšetření je možné provést za úhradu:
  • u mladých žen do 40 let věku
  • u žen ve věku 40-44 let obvykle po jedné vstupní mamografii ve 40 letech
  • u žen od 45 let v případě denzního (tj hutného, mamograficky hůře přehledného) prsu je smysluplné si mezi dvěma screeningovými mamografiemi uhradit ultrazvukové vyšetření

Konzultace

Členkou našeho pracovního týmu je terapeutka, Bc. Lenka Špannerová, která několik let působila v organizaci MammaHELP v Olomouci. Má osobní zkušenost s onemocněním rakovinou prsu a při návštěvě našeho centra se s ní můžete poradit. Pokud se jedná o delší konzultaci, je vhodné se objednat dopředu (není zpoplatněno), kdykoliv na tel. číslech MAMMACENTRA. Osobní konzultace probíhají každou středu od 10 do 12 hod.Dále provádíme

 • Punkce (odsátí) cyst prsní žlázy
 • Biopsie s jádrovým vzorkem (tzv. core cut biopsie) z podezřelých ložisek prsní žlázy pod ultrazvukovou kontrolou
 • Vakuovou biopsii prsu pod rentgenovou (SVAB) a ultrazvukovou kontrolou (UVAB)
 • Označování nehmatných ložisek prsní žlázy před operací nebo před onkologickou léčbou
 • Duktografické vyšetření při patologické sekreci z prsu
 • Provádíme magnetickou rezonanci prsů ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Medihope, Heyrovského 1a, Olomouc

Kdy a jak se můžu objednat na vyšetření

K vyšetření se můžete objednat telefonicky na číslech 731 468 922, 731 613 485, Nebo 585 204 386 nebo je možné on-line objednání na webu www.mammacentrum-olomouc.cz

Bezprostředně před vyšetřením budete vyzvány k vyplnění dotazníku o případných potížích a rodinné anamnéze. Dotazník budete vyplňovat na tabletu. Veškeré otázky dotazníku si můžete předběžně prohlédnout ZDE. Jedná se pouze o náhled, dotazník lze opravdu vyplnit pouze v ordinaci.

Věnujte, prosím, mimořádnou pozornost správnému vyplnění aktuálních údajů před Vaším mamografickým nebo ultrazvukovým vyšetřením. Zejména uvádějte změny prsů - hmatné bulky, ztužení, změny kůže a bradavky nebo sekreci z prsů. Pečlivě vyplňte i údaje o výskytu nádorů v rodině. Všechny tyto informace ovlivňují správnou volbu vyšetřovacího postupu.

Prosíme laskavě ženy po léčbě karcinomu prsu, aby se objednávaly pouze telefonicky.

Kdy a jak se dozvím výsledky vyšetření

Ženy objednáváme na konkrétní čas. Na diagnostické mamografické nebo ultrazvukové vyšetření s popisem je třeba vyčlenit si maxim. 60 min. Vašeho času. Popis diagnostické mamografie a ultrazvuku dostáváte ihned po vyšetření.

V případě preventivní (screeningové) mamografie odcházíte ihned po vyšetření a o negativním výsledku jste informována do 48 hodin SMS zprávou. V případě, že je nutné u Vás doplnit další vyšetření po mamografii, budete do 48 hodin kontaktována telefonicky.

Proč to naše screeningové centrum provádí tímto způsobem a nedáváme po screeningovém mamografickém vyšetření výsledek ihned „do ruky“? Je to proto, že preventivní (screeningovou) mamografii) všude na světě hodnotí nezávisle vždy dva lékaři. Je tedy nutné velmi pečlivě provést hodnocení Vaší mamografie nezávisle dvěma lékaři, což v provozu a při vytížení lékařů diagnostickou prací není možné. Proto hodnotíme Vaši mamografii v klidu obvykle ke konci pracovní směny, kdy se na tuto práci může lékař soustředit a má na ni dostatek času. Hodnocení probíhá vždy s využitím různé manipulace s obrazem, všechny mamografie např. hodnotíme s použitím digitální lupy a pečlivě srovnáváme Vaši aktuální mamografii s předchozími mamografickými snímky. Nesmíme prostě na mamografii nic zanedbat, ale zároveň nemůžeme zvát ženu zbytečně k dalšímu vyšetření. Jsme si vědomi toho, že každé dovyšetření je pro ženu stresující.

Zprávu z preventivního mamografického vyšetření zasíláme odesílajícímu lékaři, obvykle gynekologovi či praktickému lékaři.

Typy a průběh vyšetření