ŽENY ŽENÁM - akce AVON

V období od 1 . 8. 2022 do 31. 12. 2022 AVON přispívá samoplatkyním na vyšetření prsu formou poukázky v hodnotě 200 Kč.

 

Nepodceňujte prevenci

Rakovina prsu je nejrozšířenější formou rakoviny u žen ve vyspělých zemích Evropy a Ameriky. Každý rok je tento typ nádoru zjištěný nově u asi 7000 žen v České republice.

Další aktuality »


  • Výběr ordinace není vázaný na doporučení lékaře, který vystavil žádanku na vyšetření. Akceptujeme i žádanky vystavené na jiná mamodiagnostická pracoviště!
  • K úhradě placených výkonů lze použít PLATEBNÍ KARTUCENÍK
  • Pro klientky je přímo před budovou ordinace vyhrazeno 7 parkovacích míst.
 

Mezioborová spolupráce

Spolupráce s FN Olomouc

MAMMACENTRUM Olomouc spolupracuje s FN Olomouc, kde se účastníme každý týden mamárních týmů a pacientky s diagnostikovaným zhoubným nádorem prsu jsou předávány k následné chirurgické a onkologické léčbě.

www.fnol.cz

Mamologická a onkologická poradna

V budově MAMMACENTRA Olomouc je mamologická a onkologická ambulance, kterou provozuje Nestátní interní oddělení (NIO) Olomouc www.nestatniinternioddeleni.cz. Při diagnostikovaném onemocnění prsů poskytují péči pacientkám zkušené lékařky specializované na onkologickou problematiku prsů. V případě jakýchkoliv problémů s prsy se můžete poradit se zkušenými lékařkami, které se problematice prsů věnují.

telefon: 585 203 488
mobil: 777 315 570

MUDr. Blanka Gajová
MUDr. Iva Zdražilová
MUDr. Jana Ehrmannová

Ordinační hodiny:

MUDr. Iva Zdražilová
Pondělí 7:00-15.30
Úterý 7:00.15.30
MUDr. Jana Ehrmannová
Čtvrtek 7.30-11.00
MUDr. Blanka Gajová
Středa 13:00-16.30 (pro objednané pacienty)
Čvrtek 13:00-16.30

Péče o rizikové ženy

MAMMACENTRUM Olomouc se věnuje ženám se zvýšeným rizikem rakoviny prsu (riziko nad 20 %). Jedná se o ženy se dvěma a více příbuznými s rakovinou prsu nebo vaječníku v přímé příbuzenské linii (matka, babička, sestra, dcera) a ženy s výskytem těchto nádorů v mladém věku (pod 40 let) a nebo ženy s výskytem různých zhoubných nádorů v rodině u více příbuzných (polynádorové rodiny). Velmi zvýšené riziko vzniku zhoubného nádoru prsu mají rovněž ženy, které jsou nositelkami některého z genů podmiňujících vznik rakoviny prsu (př. BRCA 1, BRCA 2). Ženy, u kterých je podezření na možné vyšší riziko pro rakovinu prsu, odesíláme na genetické vyšetření. Spolupracujeme s genetickou poradnou zdravotnického zařízení U.S.G. POl, s.r.o., Hanáckého pluku 6, Olomouc

www.usgpol.cz

U žen s vyšším rizikem pro rakovinu prsu se prováději vyšetření prsů v jiném režimu a již od mladého věku. Ke sledování těchto žen je vhodná nejen mamografie a ultrazvukové vyšetření, ale i preventivní vyšetření pomocí magnetické rezonance. Všechna vyšetření rizikových žen jsou hrazena zdravotními pojišťovnami. Tyto ženy jsou v péči onkologa (onkologické mamologické poradny). Lékařky MAMMACENTRA Olomouc provádí magnetickou rezonanci prsů ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Medihope v Olomouci, ulice Heyrovského 1. Ročně vyšetříme asi 500 žen z Olomouckého, Zlínského, a Moravskoslezského kraje.

www.medihope.cz

Spolupráce s plastickou chirurgií

MAMMACENTRUM Olomouc spolupracuje s Oddělením plastické a estetické chirurgie FN Olomouc, s privátním zdravotnickým zařízením Plastická chirurgie A-Z s.r.o. (tř. Kosmonautů 1288/1a, 779 00 Olomouc) a s klinikou plastické a estetická chirurgie Prostějov GIA clinic s.r.o.

Spolupráce s organizacemi žen

MAMMACENTRUM Olomouc spolupracuje s Aliancí žen s rakovinou prsu, s centrem Amelie v Olomouci, s Onko klubem Slunečnice Olomouc.

Členkou našeho týmu je terapeutka, Bc. Lenka Špannerová, která několik let působila v organizaci MammaHELP v Olomouci. Má osobní zkušenost s onemocněním rakovinou prsu a při návštěvě našeho centra se s ní můžete poradit. Pokud se jedná o delší konzultaci, je vhodné se objednat dopředu (není zpoplatněno). Na konzultaci je možné se objednat na tel. číslech MAMMACENTRA každou středu od 10 do 12 hod.

ordinační hodiny

Pondělí 7:00 - 17:30
Úterý 7:00 - 17:30
Středa 7:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 17:30
Pátek 7:00 - 14:30


Objednejte se na vyšetření

+420 585 204 386
+420 731 613 485
+420 731 468 922
Na čísla nelze poslat zprávu SMS.

mammacentrumolomouc@seznam.cz
+420 585 204 386
+420 731 613 485
+420 731 468 922
Na čísla nelze poslat zprávu SMS.
mammacentrumolomouc@seznam.cz
Facebook
Online objednání »

kontakt

MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.
Nezvalova 987/1
779 00 Olomouc

Ukázat na mapě »