Mezioborová spolupráce

Spolupráce s FN Olomouc

MAMMACENTRUM Olomouc spolupracuje s FN Olomouc, kde se účastníme každý týden mamárních týmů a pacientky s diagnostikovaným zhoubným nádorem prsu jsou předávány k následné chirurgické a onkologické léčbě.

www.fnol.cz

Mamologická a onkologická poradna

V budově MAMMACENTRA Olomouc je mamologická a onkologická ambulance, kterou provozuje Nestátní interní oddělení (NIO) Olomouc www.nestatniinternioddeleni.cz. Při diagnostikovaném onemocnění prsů poskytují péči pacientkám zkušené lékařky specializované na onkologickou problematiku prsů. V případě jakýchkoliv problémů s prsy se můžete poradit se zkušenými lékařkami, které se problematice prsů věnují.

telefon: 585 203 488
mobil: 777 315 570

MUDr. Blanka Gajová
MUDr. Iva Zdražilová
MUDr. Jana Ehrmannová

Ordinační hodiny:

MUDr. Iva Zdražilová
Pondělí 7:00-15.30
Úterý 7:00.15.30
MUDr. Jana Ehrmannová
Čtvrtek 7.30-11.00
MUDr. Blanka Gajová
Středa 13:00-16.30 (pro objednané pacienty)
Čvrtek 13:00-16.30

Péče o rizikové ženy

MAMMACENTRUM Olomouc se věnuje ženám se zvýšeným rizikem rakoviny prsu (riziko nad 20 %). Jedná se o ženy se dvěma a více příbuznými s rakovinou prsu nebo vaječníku v přímé příbuzenské linii (matka, babička, sestra, dcera) a ženy s výskytem těchto nádorů v mladém věku (pod 40 let) a nebo ženy s výskytem různých zhoubných nádorů v rodině u více příbuzných (polynádorové rodiny). Velmi zvýšené riziko vzniku zhoubného nádoru prsu mají rovněž ženy, které jsou nositelkami některého z genů podmiňujících vznik rakoviny prsu (př. BRCA 1, BRCA 2). Ženy, u kterých je podezření na možné vyšší riziko pro rakovinu prsu, odesíláme na genetické vyšetření. Spolupracujeme s genetickou poradnou zdravotnického zařízení U.S.G. POl, s.r.o., Hanáckého pluku 6, Olomouc

www.usgpol.cz

U žen s vyšším rizikem pro rakovinu prsu se prováději vyšetření prsů v jiném režimu a již od mladého věku. Ke sledování těchto žen je vhodná nejen mamografie a ultrazvukové vyšetření, ale i preventivní vyšetření pomocí magnetické rezonance. Všechna vyšetření rizikových žen jsou hrazena zdravotními pojišťovnami. Tyto ženy jsou v péči onkologa (onkologické mamologické poradny). Lékařky MAMMACENTRA Olomouc provádí magnetickou rezonanci prsů ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Medihope v Olomouci, ulice Heyrovského 1. Ročně vyšetříme asi 500 žen z Olomouckého, Zlínského, a Moravskoslezského kraje.

www.medihope.cz

Spolupráce s plastickou chirurgií

MAMMACENTRUM Olomouc spolupracuje s Oddělením plastické a estetické chirurgie FN Olomouc, s privátním zdravotnickým zařízením Plastická chirurgie A-Z s.r.o. (tř. Kosmonautů 1288/1a, 779 00 Olomouc) a s klinikou plastické a estetická chirurgie Prostějov GIA clinic s.r.o.

Spolupráce s organizacemi žen

MAMMACENTRUM Olomouc spolupracuje s Aliancí žen s rakovinou prsu, s centrem Amelie v Olomouci, s Onko klubem Slunečnice Olomouc.

Členkou našeho týmu je terapeutka, Bc. Lenka Špannerová, která několik let působila v organizaci MammaHELP v Olomouci. Má osobní zkušenost s onemocněním rakovinou prsu a při návštěvě našeho centra se s ní můžete poradit. Pokud se jedná o delší konzultaci, je vhodné se objednat dopředu (není zpoplatněno). Na konzultaci je možné se objednat na tel. číslech MAMMACENTRA každou středu od 10 do 12 hod.

Odkaz na rozhovor pro Český rozhlas Olomouc

Přejeme Vám příjemný poslech!


Prodej Vánočních hvězd 2023

Od 20. 11. 2023 od 8. 12. 2023 probíhá tradiční předvánoční sbírka Vánoční hvězda, které se účastní i naše centrum. K dispozici u náš budou vánoční hvězdy za 120 Kč. Nalaďte se s námi na sváteční atmosféru a přispějte na léčbu onkologicky nemocných dětí. Děkujeme, že s námi pomáháte.


Další aktuality »

ordinační hodiny

Pondělí 7:00 - 17:30
Úterý 7:00 - 17:30
Středa 7:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 17:30
Pátek 7:00 - 14:30


Objednejte se na vyšetření

+420 585 204 386
+420 731 613 485
+420 731 468 922
Na čísla nelze poslat zprávu SMS.

mammacentrumolomouc@seznam.cz
+420 585 204 386
+420 731 613 485
+420 731 468 922
Na čísla nelze poslat zprávu SMS.
mammacentrumolomouc@seznam.cz
Facebook
Online objednání »

kontakt

MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.
Nezvalova 987/1
779 00 Olomouc

Ukázat na mapě »